Lưu ý: Bạn không thể tự đổi mật khẩu khi nó đã hết hạn, sử dụng tính năng quên mật khẩu để kích hoạt lại tài khoản của bạn
Nhập mật khẩu cũ của bạn và điền mật khẩu mới để thay đổi

Mật khẩu của bạn phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Chiều dài tối thiểu: 8
  • Chiều dài tối đa: 32
  • Mật khẩu mới không được giống với mật khẩu cũ
  • Mật khẩu mới của bạn phải khác với tên tài khoản